Tekstgrootte

Gesprek of abonnement?

Zorg-gesprek

Tijdens een gesprek zorgen we dat u overzicht krijgt over uw situatie.
We helpen u met keuzes maken of met afspraken plannen.
U kunt ons b.v. ook verzoeken om mee te gaan naar een lastige ziekenhuisafspraak.

Voor deze eenmalige hulp hanteren wij een uurtarief en ontvangt u achteraf een rekening.
U kunt opnieuw contact met ons opnemen, zodra u weer behoefte heeft aan begeleiding.

Zorg-abonnement ‘2’

Twee uur per maand zetten wij ons in voor uw zorgzaken.

We hebben in overleg bepaald waarin we u begeleiden.
Het kan gaan om het houden van overzicht over uw situatie, het in kaart brengen van te volgen stappen, het regelen van afspraken, het volgen van diagnoses en/of behandelingen en het terugkoppelen hiervan naar andere artsen en zorgverleners.
U beslist aan welke begeleidingstaken wij uw uren besteden.

Het kan zijn dat de ene maand wat meer tijd vraagt en de volgende wat minder.
De ‘2’ staat daarom voor gemiddeld twee uur per maand.
Door te kiezen voor een abonnement loopt uw zorgbegeleiding door.

U kunt altijd opzeggen of overstappen naar het Zorg-abonnement ‘5’

Zorg-abonnement ‘5’

Vijf uur per maand zetten wij ons in voor uw zorgzaken.

We hebben in overleg bepaald waarin we u begeleiden.
Het kan gaan om het houden van overzicht over uw situatie, het in kaart brengen van te volgen stappen, het regelen van afspraken, het volgen van diagnoses en/of behandelingen en het terugkoppelen hiervan naar andere artsen en zorgverleners.
We begeleiden u tijdens consulten en voeren waar nodig het woord.
U beslist aan welke begeleidingstaken wij uw uren besteden.

Het kan zijn dat de ene maand wat meer tijd vraagt en de volgende wat minder.
De ‘5’ staat daarom voor gemiddeld vijf uur per maand.
Door te kiezen voor een abonnement loopt uw zorgbegeleiding door.

U kunt altijd opzeggen of overstappen naar het Zorg-abonnement ‘2’